ePraktika.lt

Interneto portalas www.epraktika.lt sukurtas bendradarbiaujant aukštosioms mokykloms, verslo įmonėms ir studentams.

Portalo tikslas – sukurti puikias sąlygas studentams surasti profesinės praktikos vietas įmonėse, o aukštosioms mokykloms – teikti informaciją įmonėms apie privalomųjų studijų praktikų atlikimą.

Portale registruotis gali visi profesinės praktikos ieškantys studentai. Jų profiliai yra matomi portale prisiregistravusioms įmonėms ir taip greitai ir lengvai jauni žmonės gali surasti norimą praktiką.

Prisiregistravusių įmonių informacija yra prieinama visiems jauniems žmonėms, todėl informaciją apie įmonių siūlomas laisvas vietas praktikantams sužino didelis skaičius studentų.

Aukštosioms mokykloms portalas suteikia galimybę skelbti informaciją apie studijų planus ir praktikų poreikį, taip sudarant sąlygas greitai pasirūpinti visų studentų praktikų vietomis.

Projekto pavadinimas „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje“.

Projektą vykdo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Projekto partneriai:

  • Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus dobilas“
  • Uždaroji akcinė bendrovė „Autoverslas“
  • Akcinė bendrovė „Autrolis“
  • Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Jeigu turite klausimų - susisiekite su mumis el.paštu: info@epraktika.lt 

 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 2011-2012 M. PAVASARIO SEMESTRO PRAKTIKŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Pažintinė praktika

Pirmosios pakopos nuolatinės ir dieninės studijos

 

Data

Kursas

Architektūros ir urbanistikos katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

II

Aplinkos apsaugos, geodezijos ir kadastro, kelių, miesto statybos, pastatų energetikos ir vandentvarkos katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

I

Chemijos ir bioinžinerijos, fizikos, informacinių sistemų, informacinių technologijų, grafinių sistemų, matematinės statistikos ir teorinės mechanikos katedrų I ir teorinės mechanikos katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

II

Aviacinės mechanikos katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

I

Nekilnojamojo turto vadybos katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

I

Biomechanikos, mašinų gamybos, medžiagotyros ir suvirinimo, poligrafinių mašinų ir pramonės įmonių valdymo katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

I

Transporto vadybos katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

I

Įmonių ekonomikos ir vadybos, socialinės ekonomikos ir vadybos, finansų inžinerijos, tarptautinės ekonomikos ir vadybos ir verslo technologijų katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

II

Pirmosios studijų pakopos ištęstinės ir neakivaizdinės studijos

 

Data

Kursas

Biomechanikos, mašinų gamybos, medžiagotyros ir suvirinimo, poligrafinių mašinų ir pramonės įmonių valdymo katedros

2012-07-02 –

2012-07-05

III

Mokomoji praktika

Pirmosios pakopos nuolatinės ir dieninės studijos

 

Data

Kursas

Gaisrinės saugos katedra

2012-06-04  -

2012-06-29

I

Architektūros ir urbanistikos katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

I

Aplinkos apsaugos, geodezijos ir kadastro, kelių, miesto statybos, pastatų energetikos ir vandentvarkos katedros

2012-07-02  -  2012-07-13

II

Architektūros inžinerijos, darbo ir gaisrinės saugos, geotechnikos, statybinių medžiagų, statybos technologijos ir vadybos, tiltų ir specialiųjų statinių katedra

2012-07-02 – 2012–07-20

I

Pirmosios studijų pakopos ištęstinės ir neakivaizdinės studijos

 

Data

Kursas

Gaisrinės saugos katedra

2012-06-04 –

2012-06-29

I

Architektūros ir urbanistikos katedros

2012-07-02 –

2012-07-13

I

Aplinkos apsaugos, geodezijos ir kadastro, kelių, miesto statybos, pastatų energetikos ir vandentvarkos katedros

2012-07-02 –

2012-07-13

II

Architektūros inžinerijos, darbo ir gaisrinės saugos, geotechnikos, statybinių medžiagų, statybos technologijos ir vadybos, tiltų ir specialiųjų statinių katedra

2012-07-02 –

2012-07-27

I

Orlaivių pilotavimo studijų programa

2012-07-02 –

2012-07-27

II

Skrydžių valdymo studijų programa

2012-07-02 –

2012-07-20

II

Architektūros inžinerijos, darbo ir gaisrinės saugos, geotechnikos, statybinių medžiagų, statybos technologijos ir vadybos, tiltų ir specialiųjų statinių katedra

2012-05-28 –

2012-06-01

III

Architektūros inžinerijos, darbo ir gaisrinės saugos, geotechnikos, statybinių medžiagų, statybos technologijos ir vadybos, tiltų ir specialiųjų statinių katedra

2012-05-21 –

2012-05-25

II

Gamybinė praktika

Pirmosios pakopos nuolatinės ir dieninės studijos

                                                                                  

Data

Kursas

Architektūros ir urbanistikos katedros

2012-06-04 –

2012-07-27

III

Aplinkos apsaugos, geodezijos ir kadastro, kelių, miesto statybos, pastatų energetikos ir vandentvarkos katedros

2012-06-04 –

2012-07-27

III

Teorinės mechanikos katedra

2012-06-04 –

2012-07-27

III

Aviacinės mechanikos katedra

2012-06-04 –

2012-07-27

III

Biomechanikos, mašinų gamybos, medžiagotyros ir suvirinimo, poligrafinių mašinų ir pramonės įmonių valdymo katedros

2012-06-04 –

2012-07-27

III

Įmonių ekonomikos ir vadybos, socialinės ekonomikos ir vadybos, finansų inžinerijos, tarptautinės ekonomikos ir vadybos ir verslo technologijų katedros

2012-06-04 –

2012-07-27

III

Kūrybos verslo ir komunikacijos katedra

2012-06-04 –

2012-07-27

III

Automatikos, elektromechanikos, elektroninių sistemų, kompiuterių inžinerijos ir telekomunikacijų inžinerijos katedros

2012-06-25 – 2012-07-27

II ir III

Bioinžinerijos katedra

2012-06-25 – 2012-07-27

II ir III

Aviacinės mechanikos ir aviacinių prietaisų katedros

2012-06-25 – 2012-07-27

II ir III

Transporto technologinių įrenginių katedra

2012-06-25 – 2012-07-27

II ir III

Orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo katedros

2012-07-02 – 2012-07-27

III ir IV

Aplinkos apsaugos, geodezijos ir kadastro, kelių, miesto statybos, pastatų energetikos ir vandentvarkos katedros

2012-06-04 – 2012-07-27

IV

Biomechanikos, mašinų gamybos, medžiagotyros ir suvirinimo, poligrafinių mašinų ir pramonės įmonių valdymo katedros

2012-06-04 – 2012-07-27

IV

Finansų inžinerijos, įmonių ekonomikos ir vadybos, socialinės ekonomikos ir vadybos, tarptautinės ekonomikos ir vadybos ir verslo technologijų katedros

2012-06-11 – 2012-08-03

IV

Automobilių transporto, geležinkelių transporto, transporto technologinių įrenginių ir transporto vadybos katedros

2012-06-25 – 2012-07-27

III ir IV

Chemijos ir bioinžinerijos, fizikos, informacinių sistemų, informacinių technologijų, grafinių sistemų, matematinės statistikos ir teorinės mechanikos katedrų I ir teorinės mechanikos katedros

2012-07-02 – 2012-07-27

II, III ir IV

Architektūros inžinerijos, darbo ir gaisrinės saugos, geotechnikos, statybinių medžiagų, statybos technologijos ir vadybos, tiltų ir specialiųjų statinių katedra

2012-07-02 – 2012-07-27

II ir IV

Finansų inžinerijos, įmonių ekonomikos ir vadybos, socialinės ekonomikos ir vadybos, tarptautinės ekonomikos ir vadybos ir verslo technologijų katedros

2012-06-04 – 2012-07-27

IV

Automatikos, elektroninių sistemų, elektrotechnikos, kompiuterių inžinerijos ir telekomunikacijų inžinerijos katedros.

2012-06-25 – 2012-07-27

III ir IV

Automobilių transporto, geležinkelių transporto, transporto technologinių įrenginių ir transporto vadybos katedros

2012-06-25 – 2012-07-27

III ir IV

Chemijos ir bioinžinerijos, fizikos, informacinių sistemų, informacinių technologijų, grafinių sistemų, matematinės statistikos ir teorinės mechanikos katedrų I ir teorinės mechanikos katedros

2012-07-02 – 2012-07-27

III ir IV

Architektūros inžinerijos, darbo ir gaisrinės saugos, geotechnikos, statybinių medžiagų, statybos technologijos ir vadybos, tiltų ir specialiųjų statinių katedra

2012-07-02 – 2012-07-27

III ir IV

Mokslinė – gamybinė praktika

 

Antrosios pakopos nuolatinės studijos

 

Data

Kursas

Aplinkos apsaugos, geodezijos ir kadastro, kelių, miesto statybos, pastatų energetikos ir vandentvarkos katedros

2012-06-18 – 2012-06-29

I

Saulės elementų ir modulių inžinerijos katedra

2012-07-02 – 2012-07-13

I

         

PRAKTIKŲ ATSISKAITYMO GRAFIKAS

Mokomoji praktika

Per tris paskutines dienas nuo jos pabaigos

Pažintinė praktika

2012-08-27 – 2012-08-29

Gamybinė praktika

2012-08-27 – 2012-08-29

Pirmas pakartotinis atsiskaitymas už praktikas

2012-09-03 – 2012-09-14

Antras pakartotinis atsiskaitymas už praktikas

2012-09-17 – 2012-09-29

 Čia galite susipažinti su praktikos paskelbimo tvarka:

Registracija